Επικοινωνία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τοποθέτηση Συσκευών

 
 
  • Eμφυτεύσιμες συσκευές

Οι εμφυτεύσιμες συσκευές αφορούν τους βηματοδότες, τους απινιδωτές, τα συστήματα καρδιακού επανασυγχρονισμού-αμφικοιλιακά συστήματα και τα εμφυτεύσιμα Holter-loop recorders .

  • Οι τεχνητοί βηματοδότες

Η καρδιά έχει ένα φυσικό βηματοδότη, το φλεβόκομβο, που της επιτρέπει να χτυπά με κανονική ταχύτητα και ρυθμό. Όταν ο καρδιακός ρυθμός καθυστερεί, η καρδιά δεν καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού σε αίμα και εμφανίζονται συμπτώματα, όπως κόπωση, ζαλάδες, λιποθυμίες. Τότε τοποθετείται τεχνητός βηματοδότης, που σταδιακά μειώνει και τελικά εξαφανίζει τα συμπτώματα.

  • Οι Εμφυτεύσιμοι Απινιδωτές

Ο εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απινιδωτής (ICD) είναι μια ιατρική συσκευή τύπου βηματοδότη που παρακολουθεί συνεχώς τον καρδιακό σας ρυθμό. Οι εμφυτεύσιμοι καρδιομετατροπείς απινιδωτές (ICD) χρησιμοποιούνται γενικά σε άτομα με υψηλό κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων ρυθμού στις κοιλίες της καρδιάς, που αποτελούν την κύρια αιτία αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Αν ανιχνεύσει σοβαρό πρόβλημα στον καρδιακό ρυθμό, ο εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απινιδωτής (ICD) χορηγεί ένα μικρό ηλεκτρικό σοκ, γνωστό ως καρδιομετατροπή και επαναφέρει τον καρδιακό ρυθμό

  • Συσκευές καρδιακού επανασυγχρονισμού

Η συσκευή θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) δεν λειτουργεί μόνο ως βηματοδότης αλλά και επανασυντονίζει (επανασυγχρονίζει) τη σύσπαση των δύο κοιλιών, με ταυτόχρονη βηματοδότηση και των δύο και ειδικότερα με βελτίωση της σύσπασης της αριστερής κοιλίας. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η συνολική αποδοτικότητα της καρδιάς σε περίπτωση προχωρημένης καρδιακής ανεπάρκειας, όταν μόνη της η φαρμακευτική αγωγή δεν καλύπτει πλέον τις καθημερινές ανάγκες του ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια.

  • Εμφυτεύσιμο Holter -loop recorder

Οι εμφυτεύσιμες συσκευές παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού εξασφαλίζουν τη συνεχή παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού του ασθενή για μεγάλο χρονικό διάστημα (2-3 έτη) και έχουν θέση στη διερεύνηση ασθενών με υποτροπιάζοντα συγκοπτικά επεισόδια.