Επικοινωνία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπηρεσίες

 
 
Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν την κλινική καρδιολογία και την Ηλεκτροφυσιολογία και Επεμβατική Καρδιολογία.

Οι υπηρεσίες που αφορούν την Ηλεκτροφυσιολογία και Επεμβατική Καρδιολογία διενεργούνται στην Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα είναι:

  • Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη για τη διάγνωση των διαταραχών του ρυθμού (ταχυκαρδίες, βραδυκαρδίες, λιποθυμικά επεισόδια).
  • Κατάλυση αρρυθμιογόνων εστιών (ablation) για τη θεραπεία ταχυκαρδιών, κολπικής μαρμαρυγής, με τη χρήση υψίσυχνου εναλλασσομένου ρεύματος ή κρυοπηξίας.
  • Εμφύτευση βηματοδοτών και απινιδωτών για τη θεραπεία βραδυκαρδιών και κακοήθων κοιλιακών αρρυθμιών.
  • Εμφύτευση συσκευών καρδιακού επανασυγχρονισμού (αμφικοιλιακά συστήματα) για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας.
  • Εμφύτευση συσκευών μακροχρόνιας παρακολούθησης του ρυθμού (loop recorders).
  • Στεφανιογραφία (με όλες τις προσπελάσεις)
  • Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων (μπαλονάκι), απλών και συμπλόκων βλαβών
  • Διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας, χωρίς χειρουργείο (TAVI).